Meest gestelde vragen Golmar


Video conventioneel

vraag 1: Hoe programmeer ik het telefoontoestel Golmar T-940 Plus?
Klik hier voor de handleiding Golmar t-940 Let op! In verband met garantiebepalingen mag het programmeren alleen uitgevoerd worden door de erkende installateur en/of onderhoudsmedewerker.

vraag 2: Hoe programmeer ik het telefoontoestel Golmar T-810?
Klik hier voor de handleiding Golmar t-810.
Let op! In verband met garantiebepalingen mag het programmeren alleen uitgevoerd worden door de erkende installateur en/of onderhoudsmedewerker.

vraag 3: Hoe programmeer ik de monitor Golmar Platea Uno?
Klik hier voor de handleiding in PDF formaat.
Let op! In verband met garantiebepalingen mag het programmeren alleen uitgevoerd worden door de erkende installateur en/of onderhoudsmedewerker.

vraag 4: Hoe programmeer ik de Golmar monitor Platea Plus?
Klik hier voor de handleiding in PDF formaat.
Let op! In verband met garantiebepalingen mag het programmeren alleen uitgevoerd worden door de erkende installateur en/of onderhoudsmedewerker.

vraag 5: Mijn telefoontoestel doet helemaal niets meer. 
U kunt contact opnemen met Wooncomfort This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it of vul het formulier in. 

vraag 6: Op de EL500 zit een weerstand geplakt, waar dient die voor?
Indien de installatie (deurintercom of video) één of meerdere UNO units heeft dient de weerstand geplaatst te worden tussen de - (min) en de D van de EL500

vraag 7: De installatie werkt niet, wat kan ik meten?
Raadpleeg onze technische dienst.

vraag 8: De deuropener doet het niet.

Dit kan diverse oorzaken hebben. De meest voorkomende is een mechanische; de deuropener is bouwkundig niet goed gemonteerd.
Meet als de installatie actief is en de openertoets ingedrukt is of er spanning is (12Vdc bij de serie Plus en 12Vac bij conventioneel). Zo ja dan is de opener defect.

vraag 9: Wanneer gebruik ik een splitter?
Als men naar meerdere richtingen naar meerdere monitoren per richting ga aftakken. Bij de 'aftakking' in de meterkast van de woning is GEEN splitter nodig mits er voldoende bekabeling aanwezig is.

vraag 10: Ik wil de installatie uitbreiden met parallel telefoontoestellen of monitoren, kan dat zomaar?
Niet zomaar, eerst moeten de volgende gegevens bekend zijn:
Is het audio of video
In geval van video is belangrijk te weten waar de uitbreiding komt (aan het einde van een streng/in een streng etc.)
In geval van audio en video geldt: maximaal 2 units parallel zonder toepassing van een extra voeding.

vraag 11: Kan ik de bestaande bekabeling hergebruiken voor upgraden naar video?
Meer en meer worden bestaande deurintercom systemen vervangen en geupgrade naar video. Vaak komt de vraag of de bestaande bekabeling hergebruikt kan worden, dat scheelt immers aanzienlijk in de kosten van aanleg. In de meeste gevallen kan het ook. Bij oude video bekabeling met coax kan het altijd mits aan de door ons gestelde voorwaarden voor de bekabeling voldaan wordt.

vraag 12: Kunnen in geval van een nieuw deurintercom of deurvideo systeem de bestaande beldrukkers van een hergebruikt worden?
Bestaande beldrukkers kunnen ‘in principe’ hergebruikt worden maar dienen voor een digitaal systeem absoluut in goede staat te zijn. Door het oude conventionele systeem kan het zijn dat contacten van de drukkers ‘ingebrand zijn’ en kritisch functioneren wat storingen en onduidelijkheden met zich mee kan brengen.

De allerbeste oplossing voor een bellenbord drukker is het toepassen van piëzo beldrukkers type CKE-16. Minstens net zo belangrijk is de kwaliteit van de etagebeldrukker. Vaak wordt hier een kwalitatief laag type gebruikt die na verloop van tijd storingen met zich meebrengt door corrosie van de contacten.

De allerbeste oplossing voor een etagebeldrukker is het toepassen van piëzo beldrukkers type CKC-VDO

vraag 13: Waar let ik op bij het plaatsen van een camera in een deurvideo systeem? 
De camera-spreek/luister eenheid heeft in verband met de optimale invalshoek van de camera een advies-inbouwhoogte van 1.65 m bovenzijde inbouw­bak gemeten vanaf de afgewerkte vloer.

Kan hier aan niet worden voldaan dan is de camera standaard, binnen bepaalde marges, verticaal (en horizontaal) instelbaar (pan & tilt). Let er echter op dat bij een te laag geplaatste camera geen 'tegenlicht' situatie ontstaat zodat de personen niet meer goed waarneembaar zijn. Als alternatief kan gekozen worden voor een losse camera in combinatie met een spreek/l­uister gedeelte.

Let ook op eventuele lichtarmaturen in het plafond van de entree, zorg ervoor dat deze niet in de camera kunnen schijnen.

vraag 14: Waar let ik op bij het bepalen van de plek van de intercom IN de woning.
Het intercomtoestel dient op een centrale plaats in de woning gemonteerd te zijn waardoor het oproepsignaal in de diverse vertrekken goed hoorbaar is.

Is een centrale plaatsing niet mogelijk dan kan het volume van het oproepsignaal niet overal goed hoorbaar zijn. In dat geval zijn er diverse alternatieven zoals parallel signalen, monito­ren en/of telefoontoestellen.

vraag 15: Kan ik het belsignaal van het telefoontoestel of de monitor instellen?
Toonhoogte en soort niet. De toon van de etagebeldrukker en van gekoppelde entrees variëren standaard al in toonhoogte. Het volume kan ALLEEN BIJ PLUS INTERCOMS in drie stappen afgeregeld worden.

vraag 16: Is het gespreksvolume af te regelen?
Het gespreksvolume is af-fabriek op een gemiddeld niveau afgeregeld.
Alleen de erkende installateur of onderhoudsmedewerker is gemachtigd het niveau van het gesprekvolume naar boven of onder bij te stellen.

vraag 17: Hoe wijzig ik de namen in de legenda van een codepaneel?
Wijzigingen in de legenda worden op een heel eenvoudige manier door ons uitgevoerd.

vraag 18: Op de audio module EL540 en de video module EL530/EL531 zitten de volgende aansluitingen: H+,L1,L2, ~1,~2. Moeten deze ook aangesloten worden? 
Nee, normaal gesproken niet. Het aansluiten van de flatcable tussen de stuurmodule EL500 en de audio/video module EL540/EL530 volstaat. De H+ geeft een signaal 12VDC af op het moment dat er aangebeld wordt tot het moment dat het systeem weer stand-by komt.
L1 en L2 geven 12VDC af wanneer er op het paneel (mits niet speciaal aangepast) op de doorzichtige knop rechtsonder de audiobegating gedrukt wordt. Deze aansturing van de naamkaderverlichting kan eventueel aangepast worden met de aansluitingen ~1 en ~2. Hiervoor dienen dan ook de jumpers verzet te worden.

vraag 19: Kan de camera onder een hoek ingesteld worden?
Ja, de Stadio panelen zijn standaard voorzien van een camera in ‘oogbol’. Deze kan in alle richtingen 15° gekanteld en ingesteld worden. Overigens is de advies hoogte waarop de lens van de camera gehangen dient te worden ten opzichte van het stavlak 1.60 meter. Let ook op invallend licht van de zon, (straat)verlichting etc. Neem contact met ons op bij twijfel! 

vraag 20: Waarvoor dient de weerstand die op de EL500 geplakt is?
De weerstand wordt toegepast wanneer in een installatie één of meer toestellen/monitoren met een ‘UNO’ extensie worden gebruikt. Dat kan zijn een Platea Uno(2H), een T-940 Uno of een T-740 Uno. De weerstand heeft een waarde van 680 Ohm en wordt gemonteerd tussen de ‘-‘ en de ‘D’ aansluiting van de stuurunit in het buitenpaneel. In alle andere gevallen is het plaatsen van de weerstand niet nodig.

vraag 21: Het beeld rolt.
Rollend beeld kan verschillende oorzaken hebben. Ten eerste moet er gemeten worden of de impedantiewaarden kloppen. Wanneer de videodraden losgenomen worden van de EL500 of van de de videoverdelers (splitters) en men meet tussen de videodraden met de Ohmmeter, dan moet een waarde van +/- 100 Ohm gemeten worden. Dat kan best 92 of 110 Ohm zijn maar meer of minder is vrijwel uitgesloten. Indien dat toch het geval is, dient men nog eens goed de afsluitweerstanden te controleren.
Daarnaast kan spanningverlies ook leiden tot verslechterend beeld met trillen en rollen tot gevolg. Meet daarom de spanningswaarde tussen de ‘+’ en de ‘-‘ aansluitingen op het toestel op het moment dat deze beeld geeft. Deze waarde mag niet lager zijn dan 15VDC!
Tenslotte kan rollend beeld ook veroorzaakt worden doordat de lichtinval in de camera buiten de automatische instellingsrange van de camera valt. Dit valt uit te sluiten door de camera eerst te richten op grond of een ander gelijkmatige achtergrond zonder direct lichtschijnsel in de lens. Indien het beeld stabiliseert, heeft u te maken met ‘tegenlicht’ dat zich kan uiten in vaag, flets of trekkend en rollend beeld. Een oplossing daarvoor is de camera anders richten (meer donkere vlakken in beeld) of een externe camera ophangen die naar beneden kijkt. In het laatste geval zou de herkenbaarheid van de bezoeker die aanbelt minder kunnen zijn dan voorheen!
 
vraag 22: Het geluid uit de buitenpost is zeer zwak. Ondanks dat ik mijn volumeregelaars opengedraaid heb.
Inderdaad dient men eerst ervan overtuigd te zijn dat men de beide volumeregelaars in het deurpaneel minimaal ‘half’ opengedraaid heeft. Indien het geluid zachtjes hoorbaar is naar buiten toe en het geluid goed naar binnen, dan is er een defect opgetreden in de versterking van de spreek- luisterunit. Deze moet dan vervangen worden. Let u daarbij op welke type dat dan is. Dat kan zijn een EL540, EL530/EL531, een PAIPK-Plus of PIVKP-Plus spreek- luistermodule of misschien nog wat anders in geval van speciale panelen. Indien u daarover telefonisch contact op gaat nemen met Vercoma zal deze vraag zeker ter sprake komen.
Als er helemaal geen geluid hoorbaar is, beide kanten op niet, dan is het waarschijnlijker dat de stuurunit (EL500) defect is van de spreek- luistermodule. Maar men dient dat uiteraard wel goed te controleren alvorens deze materialen te bestellen.
Is het geluid naar binnen zacht maar het geluid naar buiten wel in orde, dan dient men door middel van de potentiometers in de spreek- luisterunit het geluid beter in te regelen. Een ander probleem kan mogelijk zijn dat het gat van de microfoon mogelijk dichtgestopt, dichtgeslibd (RVS of messing schoonmaakmiddel) of met een sticker dicht geplakt is.

vraag 23: Bellen gaat goed maar zodra ik de hoorn opneem hoor ik een enorm gefluit door de hoorn.
Het is zaak goed te constateren of er inderdaad alleen gefluit hoorbaar is of dat men (eventueel met schreeuwen) toch nog met elkaar kan communiceren. In het laatste geval dient men door middel van de potentiometers in de deurpaneel het geluidsniveau aan te passen. Indien er slechts gefluit hoorbaar is, dan duidt dit op een onderbreking in de A (audio) draad. Deze draad kan uitgemeten worden door in de buitenpost de A (audio) en D (data) draad met elkaar te verbinden en boven op het toestel door te meten. Bij geen sluiting wordt dan bevestigd wat hierboven beschreven is.

vraag 24: Als ik op de beldrukker druk, krijg ik een ingesprektoon (4 korte signalen).
Dit kan duiden op het uit staan van de monitor of het toestel hetgeen aan de LED te controleren is. De Led moet branden. Indien dit niet zo is kan men in het geval van Plus toestellen/monitoren de bovenste knop indrukken waarmee het toestel weer aangezet wordt. In geval Platea Uno monitoren dient de deuropener knop gedurende 1 seconde ingedrukt te worden. T-740 UNO en T-940 UNO telefoontoestellen kunnen per definitie niet uitgezet worden en hebben dan ook geen LED aanduiding daarvoor.
Een andere mogelijkheid is dat de weerstandswaarde van de beldrukker te hoog opgelopen is door aanslag, corrosie of andere invloed. Vaak is dat het gevolg van hergebruik van oude ‘versleten’ beldrukkers in een nieuwe installatie. In dat geval kan een test uitgevoerd worden door de contacten aan de achterzijde van de beldrukker te overbruggen met een tang of de draden tegen elkaar aan te houden. Wanneer het toestel dan wel over gaat, dient men de beldrukker te vervangen. Dit gaat vaak samen met de opmerking dat het soms wel en soms niet optreedt.
Wij adviseren overigens altijd de oude beldrukkers te vervangen voor nieuwe om dit soort onduidelijkheden en storingen te voorkomen.
Nog een andere mogelijkheid is dat de D (data) draad naar het betreffende toestel (of groep toestellen) onderbroken is. Als dat het geval is, is bellen, programmeren, en deur openen allemaal niet meer mogelijk. Maar ook het gebruiken van de zelfoproep van de monitoren (switch 1 in de EL500 omhoog – hoorn van de haak – spytoets indrukken) ook niet meer gebruiken.
De D (data) draad heeft een continue spanning tussen de 0,6VDC tot maximaal 1,6 VDC afhankelijk van de grote van de installatie. De spanning is afkomstig van de toestellen en derhalve is per streng dan te meten of deze spanning ook werkelijk aankomt bij het buitenpaneel. Eventueel kan dit per streng maar ook individueel per toestel gemeten worden.
Het komt ook voor dat men tijdelijk het toestel van de wand heeft gehaald om te kunnen behangen, spachtelen o.i.d. Soms wordt dan ook de grondplaat van de muur verwijderd. Het gevaar is dan, dat men de bedrading opnieuw foutief aansluit of dat men de bedrading niet meer goed wegwerkt waarbij het toestel niet meer goed op de grondplaat ‘geklikt’ kan worden. De pinverbindingen maken dan niet goed contact en dat kan uitmonden in deze klacht. Dit is te herkennen aan dat het toestel iets naar voren wijkt aan de onderzijde.

vraag 25: Er gaan meerdere toestellen over als ik op een beldrukker druk. 
Meestal treedt dit op wanneer de installatie geïnstalleerd wordt. Maar we onderscheiden twee situaties.
a. Tijdens aanleg van de installatie is het meestal zo dat er toch een fout gemaakt is met het aansluiten van de beldrukkers. In bijna alle gevallen ontstaat dit in combinatie met een CVA-Plus beldrukkermatrix. Wat er dan aan de hand is, is dat er toch een aantal beldrukkers parallel zijn aangesloten tussen een K- en L combinatie van de CVA-Plus. Dit terwijl het juist de bedoeling van de matrix is dat elke K- en L combinatie een beldrukker bevat waaraan één code gekoppeld is door de stuurunit en zodoende een unieke code op de datalijn kan zetten.
b. Indien de installatie al een poosje naar tevredenheid functioneert en deze klachten achteraf klachten dan heeft men zeer waarschijnlijk te maken met een defect aan de CVA-Plus. Controleer dan heel zorgvuldig de aansluitingen op de CVA-Plus naar de beldrukkers toe en de EL500 maar controleer ook of er vochtaanslag op de CVA-Plus te ontdekken is. Het is overigens raadzaam GEEN PROGRAMMEER-HANDELINGEN te verrichten zolang de oorzaak niet bekend is!

vraag 26: Kan ik meerdere telefoontoestellen/monitoren onder één beldrukker laten rinkelen?
Ja, standaard maximaal drie zonder gebruik te hoeven maken van extra ondersteunende voeding(en). Het eerste toestel/de eerste monitor wordt altijd als ‘master’ geprogrammeerd (zie handleiding programmeren telefoontoestellen/monitoren) en de tweede en derde als ‘slave’.

Het is ook mogelijk meer dan drie toestellen/monitoren op één beldrukker te programmeren maar dan zal de installatie aangepast moeten worden met een extra voeding. Indien deze wens bestaat, neemt u dan contact op met Vercoma en laat u hierover adviseren.

 


Audio conventioneel

 

vraag 1: Kan ik een Golmar T 700 en T 710R in plaats van een Golmar T 800 en Golmar T 810 (B) Plaatsen?
In principe zijn alle GOLMAR conventionele telefoontoestellen met elkaar uitwisselbaar. De meest bekende modellen zijn de T-810(B), T-910 en de nieuwe Platea serie 700. Voor die tijd hadden wij ook nog het model T-2808 (de schoenborstel). Indien er achter de benaming van het toestel ook nog een letter ‘R’ staat (zoals bijvoorbeeld bij de T-710R) dan zijn deze toestellen uitgevoerd met 2 extra potmeters waarmee het geluidsniveau in te regelen is.
Dit type toestellen wordt toegepast in installaties die geen buitenpost van GOLMAR of Vercoma hebben of in installaties waarin overwegend toestellen verwerkt zijn van andere leveranciers. Met de ‘R’ toestellen kunnen overigens maar liefst 23 andere merken conventionele telefoontoestellen worden vervangen.

Niet alle installaties zijn geschikt om ‘R’(evisie) toestellen in te plaatsen. Allereerst moet het altijd om een conventionele installatie gaan (digitale systemen zijn dus uitgesloten) en het te vervangen toestel moet voorkomen in de conversielijst die trouwens ook op de doos van het ‘R’ toestel afgedrukt staat.

vraag 2: Kan ik alle type buitendeurpanelen met elkaar vervangen?
Nee, niet zo maar. Ten eerste zijn er deurposten met een positieve common en deurposten met een negatieve common. Common houdt in: de algemene draad die voor alle functies in het systeem nodig is. Daarnaast kan een deurpost met wisselspanning gevoed worden of met gelijkspanning. Vooraf dient hiermee rekening gehouden te worden zodat omzetting soepel kan verlopen. Indien daar onzekerheid over bestaat is het raadzaam de gegevens van de oude post te verzamelen en dit te overleggen met de technische dienst van Vercoma.

Indien de situatie het toelaat dan zal altijd elk bestaand conventioneel paneel wel vervangen kunnen worden voor een andere conventioneel paneel. Veelal zal er dan een kleine aanpassing in de aansluitingen van de bedrading nog zijn. En wellicht een andere type voeding. Het is raadzaam dit soort acties door de medewerkers van Vercoma voor te laten bereiden zodat de uitvoering soepel en kortstondig zal zijn.

vraag 3: Ik heb een duidelijk hoorbare brom tijdens mijn gesprek
1. Brom door wisselspanning.
Indien de brom door wisselspanning wordt veroorzaakt kan men dit uitsluiten door de algemene draad naar de deuropener, de beldrukkers in het bellenbord (en eventueel de beldrukkers op de etage) los te nemen. Sluit vervolgens deze draden één voor één weer aan en luister tussentijd naar de kwaliteit van het geluid. Het vaakst komt het voor dat bij aansluiten van de beldraden op de etage de brom weer optreedt. In dat geval kan het zo zijn dat er drukkers op de etage zijn toegepast met een lampje erin (continu stroomvraag = brom) die dat veroorzaken. Het kan ook zijn dat de drukkers van slechte kwaliteit zijn of dat de capaciteit van de bekabeling de brom veroorzaakt. De aderbescherming en de mantel van een kabel vormen immers een condensator en zoals bekend heeft elke condensator een gelijkspannings- en een wisselspanning weerstand hetgeen betekend, hoe weinig ook, er altijd een stroompje loopt.
Die kleine wisselspanning kan een lichte ruis veroorzaken (= nauwelijks hoorbaar in de gewenste situatie) tot aan geratel door een gesprek heen (= ongewenste situatie).

2. Brom door een defect in de microfoon in de buitenpost.
Dit kan men uitsluiten door de microfoon aan één zijde los te nemen van de bedrading. Uiteraard is er dan ook geen gesprek naar binnen toe maar het ‘brommen’ is dan ook meteen weg. In dat geval volstaat het de microfoon in de buitenpost te vervangen. Brom kan eventueel ook nog veroorzaakt worden in de versterker van de buitenpost, hoewel dit veel minder vaak voorkomt.

3. Brom door invloed van externe apparatuur.
Helaas hebben we in onze ervaring menig keer moeten constateren dat brom niet alleen een interne aangelegenheid hoeft te zijn. De zoektocht begint weliswaar wel altijd intern maar kan uiteindelijk resulteren in de bevinding dat de brom veroorzaakt wordt door netvervuiling (brom slaat dan door de voeding heen). Met een oscilloscoop zou men dan de L1 kunnen meten van het 230V netwerk waarop te zien zou moeten zijn dat de sinus niet mooi gevormd is.

Brom kan tenslotte ook nog veroorzaakt worden door interferentie van andere type installaties. Hoogfrequent voerende stroomkabels, kabels met hoge wisselspanningen naast intercomkabels is veelal een zekerheid dat er brom gaat ontstaan in het conventionele intercomcircuit.

vraag 4: Geen geluid buiten, wel binnen
Negen van de tien keer betreft dit de speaker in de buitenpost. Neem de bedrading aan één zijde van de speaker los en meet door middel van een multimeter de speaker Ohms door.
8 tot 16 Ohm is de waarde die gemeten moet worden. Bij een oneindig hoge impedantie is men zeker dat de speaker het probleem veroorzaakt. Eventueel kan het probleem ook nog van mechanische aard zijn; de conus van de spreaker kan naar binnen vast geslagen zijn of het membraam trilt niet meer door vocht, of andere schade. Overigens werden Golmar en Vercoma buitendeurpanelen al jaren geleden standaard voorzien van kunststof mylar luidsprekers.
Veel minder komt het voor dat de versterker het probleem veroorzaakt waardoor men gedwongen wordt de buitenpost te vervangen.
Het kan ook nog zo zijn dat draad 10 van het systeem ‘gedrukt’ wordt door een sluiting of onderbreking. Hoewel dit doorgaans moeilijk te bepalen is vanaf één punt, kan men in dat geval het beste 1 toestel met de aansluitingen ‘3’, ‘5’ en ‘10’ rechtstreeks op de buitenpost aansluiten en de ‘10’ en ‘5’ naar de toestellen toe ontkoppelen. Dat ontstaat direct het beeld met welk probleem gehandeld wordt. Heeft men dan namelijk wel geluid dan weet men dat het in draad ‘5’ of ‘10’ gelegen moet zijn. Door deze deel bij deel weer aan te sluiten en steeds te testen met het toestel aan de buitenpost, kan men vrij eenvoudig gecompliceerde problemen oplossen.
Mocht het zo zijn dat het ene toestel dezelfde klachten heeft, dan is het logisch dat de problemen veroorzaakt worden dor de buitenpost.

vraag 5: Door het gesprek heen is een kraak en geruis hoorbaar. Soms erger dan de andere keer.
Zeer waarschijnlijk hebben de toestellen in het systeem nog de oude koolmicrofoons (metaalbakje). Door 3 rake klappen met de achterzijde van een schroevendraaier hierop te geven, zal het verklonterde kool weer even los komen waarmee het probleem tijdelijk is verholpen. Een definitieve oplossing is uiteraard de koolmicrofoon te vervangen.

vraag 6: Wat is het verschil tussen de ene beltoon en de andere?
Meestal wordt de signalering middels een wisselspanning aangestuurd (aansluiting 7 van het toestel).
De zoemer kennen we in de Golmar T-810, Golmar T-910 en Golmar T-710R (en andere toestellen).
Het etagesignaal HZ van de Golmar T-810/HZ en Golmar T-910/HZ wordt ook met wisselspanning aangestuurd.
Een derde signaal is het belsignaal door de hoorn. De signalering wordt dan via de speaker van het toestel (aansluiting 0) verspreid hetgeen betekend dat dit geen wisselspanning meer kan zijn maar een gepulseerde gelijkspanning van +/- 10VPP. Dit intermitterende geluid wordt gegeneerd door een speciale voeding (altijd voorzien van een aansluiting nummer 15) of in sommige gevallen door de buitenpost.

Belangrijk is te onthouden dat intermitterende belsignalen op aansluiting ‘0’ thuishoren met als bron een pulsspanning en zoemer belsignalen op aansluiting 7 met als bron wisselspanning.

vraag 7: Kan ik meerdere telefoontoestellen parallel aansluiten op één beldrukker?
De standaardregel is maximaal 3 zoemers (wisselspanning) op 1 drukker en maximaal 2 speakers op 1 drukker (intermitterende signalering, zie hier boven). vraag 8: Kan ik verschillende installatie met elkaar koppelen?
Ja. Als het beide conventionele GOLMAR installaties zijn, dan zeker. In andere gevallen kunt u contact opnemen met Vercoma om de mogelijkheden te bespreken. In geen geval is het verstandig om buitenposten ‘zomaar’ aan elkaar te knopen, ook niet als deze van dezelfde type zijn. Ten eerste omdat het gesprek door beide buitenposten altijd horbaar is en ten tweede kan de ene post de andere in functionaliteit gaan verstoren.

vraag 9: Kan ik een extra harde bel op de intercom zetten?
Dit hoeft geen probleem te zijn. Er zijn een diverse verschillende types externe signaalgevers. Is de signaalgever van uw keuze er niet bij of wordt een bestaand signaal gebruik dan kan er altijd een ‘contact’ afgegeven worden op het moment van aanbellen middels een relais.

vraag 10: Is er een beperking in het aantal telefoontoestellen in een installatie?
Mits de installatie correct aangelegd is en functionerend wordt opgeleverd is er geen beperking.
Of er 1 of 100 conventionele toestellen in het systeem opgenomen zijn maakt in feite niet uit. Het toestel gaat pas energie verbruiken op het moment van aanbellen en opnemen van de hoorn.

 
 
Banner